קבלת החלטות וניהול אי-הסכמות

דרך "מעגל ההקשבה" עוזרת ליצירת איכות של הקשבה עמוקה לאדם האחר, ובעקבות כך הבנה והערכה ל"סיפור" שלו. זהו כלי פשוט ומדויק המסייע ביצירת מרחב אשר בו שינוי בעמדות וסטריאוטיפים יכול להתרחש. ב"מעגל ההקשבה" יש פוטנציאל להקשבה בין אנשים וקבוצות שונות. ישיבות עבודה הנעשות בדרך המעגל מתאפיינות ביכולת לקבל דעות שונות, תרבות דיון שקטה והקשבה לכל הקולות העולים. מעצם המבנה שלה מעודדת שיטה זו כנות, הקשבה בלתי שיפוטית, אמון, ספונטאניות וכבוד לזולת ולעצמי.

במעגל הקשבה אנחנו נחשפים לקשת השקפות ונקודות מבט על דילמה / בעיה / ניתוח אירוע. במרחב שנפתח, מתאפשרת התבוננות שקטה ועמוקה על העניין הנדון, ללא צורך לפתרון מידי וכך כאשר מגיע הזמן להחליט – תהיה ההחלטה עם פרספקטיבה רחבה יותר ועם תחושת שותפות של המשתתפים.

היעד הראשון של כל מקבל החלטות הוא להבין. דרך המעגל הוא לומד מה חשוב לאנשים בסוגיה הנידונה ,מה חבוי מתחת לפני השטח המילולי, ומה הן הרגשות , הפחדים והצרכים של האנשים.

בשיחה רגילה אנשים משמיעים דעות ובמעגל ההקשבה מתאפשרת בדיקה של הנחות היסוד שמהן נובעות הדעות – וכך ניתן להבין טוב יותר מה מניע את המשתתפים. שיתוף בהנחות היסוד פותח מרחב של הקשבה, הבנה וראיה רחבה יותר של העניין.

קבלת החלטות וניהול אי-הסכמות