השתלמות למורים בעקרונות הלמידה חברתית-רגשית (SEL) בשיטת "מעגל הקשבה" (Council)

מטרת ההשתלמות ב- SEL:

הכשרת מורים להנחיית מעגלי הקשבה בכיתה ומחוצה לה בדרך חווייתית ועל פי עקרונות הליבה של למידה חברתית-רגשית (SEL (Learning Emotional Social. לאחר ההשתלמות יוכלו המורים ליישם עקרונות אלו בדרכים מגוונות ולעצב מתודות להוראה בהתאם.

*ההשתלמות מוכרת על ידי גפ"ן
מעגל הקשבה ככוח מרפא
השתלמויות למורים במעגל הקשבה
מעגל הקשבה

רקע

"שיטת מעגל הקשבה" פותחה בהקשר חינוכי בארה"ב בשנות ה-80 של המאה ה -20 במטרה ללמד תלמידים מתרבויות שונות לאמץ דפוסי תקשורת מקרבת ומכבדת מגוון ושונות. שיטה זו מכילה מספר עקרונות תיאורטיים ומתודות פרקטיות סדורות כיצד לתרגל מיומנויות לתקשורת אמפטית ומכילה. הנחייה בשיטה זו דורשת מיומנויות הנחייה ייחודיות המבוססות על הגישה הנרטיבית ומתמקדות בתהליכים אישיים וקבוצתיים לפיתוח אינטליגנציה רגשית- Emotional  .Intelligence (EL)

למידה חברתית רגשית (SEL) וחינוך:

בעת הזו בה אנו מתמודדים עם שינויים ומצבים של אי ודאות ישנה הכרה בצורך לפתח דרכי הוראה מותאמות לפיתוח "מיומנויות רכות" – היכולת לתת מענים רגשיים וחברתיים לתלמידים וזאת מתוך ההכרה בכך שמיומנויות אלו חשובות לתהליכי ההתפתחות בכלל ולתהליכי למידה בפרט. גישת הלמידה החברתית רגשית (SEL) מאמינה כי תהליך למידה ראוי מערב באופן מכוון גם היבטים רגשיים וחברתיים. מודל CASEL שגובש על ידי ארגון בינלאומי לקידום למידה חברתית רגשית – 'Collaborative for Academic Social and Emotional Learning'
מונה חמישה עקרונות ליבה של SEL. שיטת מעגל ההקשבה מציעה יישום פרקטי של כלל עקרונות המודל בבתי ספר.

בין למידה חברתית רגשית (SEL) למעגלי הקשבה (ע"פ עקרונות מודל CASEL)

עקרון ראשון – פיתוח מיומנויות בתחום המודעות העצמית (Awareness-Self)

תרגול ממוקד ושיטתי של הקשבה מלאה ואמפטית ושל דיבור אישי וכן במעגל מפתח בקרב המשתתפים יכולת של התבוננות רפלקטיבית כלפי מחשבות, רגשות וכוונות וכלפי אופן הביטוי שלהם במרחבים חברתיים מגוונים.

עקרון שני – פיתוח מיומנויות בתחום הניהול העצמי (Regulation-Self)

הסטינג במעגל הקשבה תומך בהקשבה מלאה ונוכחת ומבקש מהמשתתפים להשהות את התגובה המיידית שלהם כדי להגביר את השליטה העצמית. בנוסף, הכוונות מתודיות לתוכן המדובר ולהתאמה של הדיבור לצרכים של שאר המשתתפים מאפשרות שיפור במיומנויות הניהול והוויסו ת העצמי.

עקרון שלישי – פיתוח מודעות החברתית (Awareness Social)

הסטינג הקשוב במעגל מלמד הפניית משאבי קשב מרובים לחברי הקבוצה האחרים. השיח במעגל מתחיל בדיבור
בגוף ראשון של סיפור אישי ובהמשך מתקדם השיח לבנייה של סיפור קולקטיבי המשותף לכל המשתתפים.
המודעות לנרטיב הקולקטיבי מקדם קבלה של שונות ותחושת קרבה משמעותית.

עקרון רביעי – מיומנויות יחסים בין-אישיים (Relationship-personal Inter)

תחושת שייכות, נראות ועלייה ביכולת להבין גם את העמדה של האחר. שיח זה מאפשר הטמעת נורמות חברתיות מיטביות התומכות בשיתופי פעולה וראיית מגוון דעות כמשאב ולא כנטל.

עקרון חמישי – יכולת קבלת החלטות אחראית (Making-Decision)

שיטת מעגל הקשבה מכילה גם מתודה ייחודית לתהליך של היוועצות קבוצתית וקבלת החלטות המלמדת אותנו להקשיב למגוון הקולות ולקבל החלטות הלוקחות בחשבון את צרכי הפרט והקבוצה כאחד.

תהליך משמעותי של קבלת החלטות מחזק מיומנויות לשיתופיות ולעבודת צוות

מבנה התוכנית 

     שלב א – 10 מפגשים של 3 ש"א אחת לשבוע

     שלב ב' – הנחיה בכיתה עם  ליווי מנטור – 3 מפגשים של 4       ש"א, אחת לחודש

     סה"כ ההשתלמות – 42 שעות אקדמאיות

     (אופציה להעמקה) מעגלי הקשבה לקבוצה מהנהגת הורים         בית ספרית

הנחיה

  • מנחים מקצועיים במתודות למערכות חינוכיות של 'מרכז אוריאל' מנהלים את ההשתלמויות בקבוצה של עד 20 מורים\מדריכים
  • התוכנית מוכרת ע"י מרכזי פסג"ה ומופיעה במאגר התוכניות החינוכיות של משרד החינוך
    (מס' 3078 בשם: מעגל הקשבה-תכנית מילת)

קצת עלינו

מרכז אוריאל הוקם על ידי בני זוג, נוריה ועירן הלוי, בשנת 1999 באלוני אבא. משנת 2009 משמש כבי"ס להכשרת מנחי קבוצות בשיטת "מעגל הקשבה" המכשיר מנחים בשיטה במערכת החינוך, בקהילות רב תרבותיות ובארגונים חברתיים ועסקיים (כיום, 2021 ,מתחיל המחזור ה-33 את לימודיו). למרכז צוות מנחים מכלל המגזרים של החברה הישראלית ) יהודים וערבים (המנחים השתלמויות בבתי ספר, פנימיות וכפרי נוער. בשנ ת תש"ף הוטמעה
השיטה גם במכללת לוינסקי לחינוך בהכשרת סטודנטים להוראה, במסגרת תכנית רג"ב ובחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה.

נוריה ועירן, הוסמכו כמכשירי מנחים (Council Trainers) על ידי הארגון העולמי בארה"ב 'Ojai Foundation' ומשתלמים דרך קבע בארגון העולמי  'Circle Ways' ארגון המטמיע את השיטה במערכת החינוך
הציבורית והפרטית בארה"ב. 

נוריה ועירן הלוי מרכז אוריאל