מידע נוסף

מעוניינים בפרטים
נוספים? 

נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול

ביטול השתתפות לפני תחילת הקורס

לקוח המבטל השתתפותו עד 14 יום מלפני תחילת הקורס, יקבל את כספו חזרה בניכוי תשלום דמי ההרשמה.
ביטול בשבועיים לפני תחילת הקורס – יקבל את כספו חזרה בניכוי דמי הרשמה+ 10% מעלות הקורס.
אין החזר דמי הרשמה. 

ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס

• לקוח המבקש לבטל השתתפותו בשבועיים הראשונים של הקורס יקבל כספו חזרה בניכוי 15% מעלות הקורס ודמי ההרשמה.
• ביטול לאחר שבועיים עד חודש מתחילת הקורס – יקבל את כספו חזרה בניכוי 30% מעלות הקורס ודמי ההרשמה.
• ביטול לאחר יותר מחודש מתחילת הקורס – אין החזר כספי.

בברכה,

מרכז אוריאל – יוצרים הקשבה