סדנאות פיתוח מנהלים

מתן הכשרה וייעוץ לארגונים ומוסדות לתמיכה בחוסן, יעילות גדולה יותר, עמוקות יותר לכידות ואמון בין עמיתים לעבודה ועם לקוחות וליצור תוצאות יעילות יותר.

הרציונל:

הקשבה היא מרכיב חיוני בתקשורת פנים ארגונית, והיא גם "מצרך יסוד" בניהול איכותי, עבודת צוות הרמונית וקבלת ההחלטות אפקטיבית. 
סדנאות ההקשבה מבוססות על שיטת "מועצת ההקשבה" (Listening Council) בשילוב תכנים אימונים ומודעות אישית בתהליכים קבוצתיים.

מטרת הסדנאות:

מתן כלים אפקטיביים וברי- יישום להתנהלות קשובה יותר מול עמיתים, מנהלים וכפיפים. כלים אלה תורמים באופן משמעותי לבניית תחושת אמון בארגון, וניהול יחסי עבודה טובים יותר, אשר יתרמו באופן טבעי להעלאת התפוקה ושיפור התוצאות העסקיות.

במהלך הסדנאות יוצגו ויתורגלו כלים מעשיים לתקשורת אפקטיבית ולא-שיפוטית, לשימוש בחיינו המקצועיים והאישיים. 
ייחוד השיטה בשימוש באלמנטים נרטיביים, דרכם מתרחשת למידה חווייתית ומתאפשרת תקשורת מעצימה – כזו המעודדת הקשבה לדברי הזולת ללא שיפוט, ביקורת, או תגובה מידית. הקשבה "נקייה" שכזו משרתת את הדובר והמקשיב כאחד.

תועלות ותפוקות המגיעות בעקבות תהליך של סדנאות הקשבה:

מתן כלים לשיפור איכות התקשורת הפנים-ארגונית.

קבלת החלטות קשובה יותר למגוון דעות וגישות.
ניהול ישיבות בדרך אפקטיבית יותר.
פיתוח עבודת צוות
הפחתת מתחים בין אישיים
ניהול קונפליקטים
הגברת המוטיבציה אצל העובדים ויצירת תחושת שייכות. 

בסיום התהליך יוצאים המנהלים מצוידים ב"שפה" של אומנות ההקשבה ובאפשרות לניהול צוות בדרך שונה, כזו שמקדמת אותו לשיתוף פעולה, הגברת מוטיבציה ופתיחות לרעיונות חדשים.  המנהלים רוכשים יכולת ניהול תהליך קבלת החלטות בצוות, מתוך הקשבה לחכמת המעגל. 

אתם מוזמנים לפנות אלינו לבנייה משותפת של  ההדרכה