שולחנות עגולים ומעגלי שיח

שולחנות עגולים ובניית דיאלוג בשכונות קהילתיות במושבים וקיבוצים בעזרת

מעגלי שיח והקשבה (narrative council)

רקע
לאור ההתפתחויות והשינויים שעוברת התנועה הקיבוצית בשנים האחרונות,נוספו בקיבוצים ומושבים רבים שכונות קהילתיות בהם גרים בני קיבוץ ותושבים מהעיר שבחרו לגור בקיבוץ- ללא השותפות המסורתית. זאת במקביל להפרטה ששינתה את הסטאטוס-קוו החברתי בקבוצים רבים.

התהליך תובע שינוי בתפיסת העולם וטיפוח גישה חדשה ואמיצה להיבטים החברתיים והכלכליים בחייהם של חברי הקיבוץ המופרט מחד וחברי השכונה הקהילתית מאידך. אחד האתגרים העומדים בפני החברה הקיבוצית הרב-דורית הוא האתגר החברתי: מציאת "האדמה המשותפת" לתושבי הקהילה כולם ובנית חזון ממקום מתחדש. השותפות הישנה איננה עוד ויש לקיים דיאלוג להמשך החיים  המשותפים – ממקום חדש. זוהי הזדמנות להתבוננות קהילתית במה שהיה, במה שיש ובמה רוצים שיהיה.

הייחוד של השיטה – שילוב תושבים בהנחיית במעגלים יחדיו עם מנחה מקצועי שלנו.

להמלצות מישובים שעבדנו אתם

להרחבה על השיטה ויישומה

אנו מתמחים גם בהנחיית שולחנות עגולים בכנסים רבי משתתפים בארגונים וקהילות

מטרת המפגשים

לאפשר מקום בטוח ומעצים להידברות ולהקשבה הדדית בין חלקי האוכלוסייה השונים בקיבוץ/במושב. התהליך שיום זה מציע, יאפשר למשתתפים לעסוק בסוגיות העולות בעקבות השינויים הדרסטיים שהקמת השכונות הקהילתיות מביאה, ללמוד מניסיונם של אחרים שעברו תהליך דומה ולשתף בדרכים יצירתיות ליצירת מארג חברתי חדש. כל זאת 

על מנת להתמיר את הקונפליקטים הפנימיים והחששות, ליצירת מסגרת התייחסות חדשה לחייהם, מתוך מקום של שיתוף ויצירה.

מטרות וכוונות

  • יצירת מרחב בטוח ומאפשר בו יכולה להתרחש טרנספורמציה
  • להציע הקשבה מלאה במקום עצות ופתרון בעיות
  • לעזור לכל אדם לגלות את החכמה הפנימית שלו/שלה
  • לרדת לערכי הליבה הטמונים מתחת לעימותים והאתגרים
  • לזהות ולשחרר האשמה ושיפוט לעצמי ולאחרים
  • לאפשר למשתתפים לזהות ולהעלות צרכים שלא מסופקים
  • לעודד כנות, אותנטיות, צמיחה ושיתוף
  • להיזכר במכנה המשותף ובמטרות המשותפות בארגון/קהילה

דרך הפעולה

כשאנו מוזמנים לקהילה/קיבוץ אנו מזמנים מעגל הקשבה למזכירות/הנהלת הישוב ובמקביל מעגל פתוח לכל התושבים. מתך המפגש מתגבשת קבוצה המעוניינת להוביל את התהליך . קבוצה זו עוברת הכשרה בסיסית בהובלת מעגלי הקשבה ובשלב הבא אנו מזמנים את כל התושבים למפגש גדול של שולחנות עגולים  – בהנחיית קבוצת המובילים. מכאן והלאה התהליך נבנה בשיתוף מלא ובשקיפות עם קבוצת המובילים כאשר היא פתוחה לכל מי שרוצה להיות מעורב ולהשפיע. במעגלי ההקשבה בקהילה אנו מניחים בצד את השיפוטים המוקדמים, הסטריאוטיפים והחששות שלנו מהלא מוכר ולהתמסר בלב וראש פתוחים להקשבה בדרך שונה מהרגיל.

דרך מעגלי הקשבה נלמד מ"חכמת המעגל" שהיא תמיד גדולה מחכמת היחיד. נדון בסוגיות המאתגרות שלפנינו בדרך דיון המתמקדת בקבלת השונה, ובמקום לשכנע שדעתנו היא הנכונה, נתמקד בהקשבה וקבלת נקודות הסתכלות שונות במטרה ללמוד לעבוד יחדיו עם הגישות השונות.

Uriel council (listening circle) training center
שולחנות עגולים ומעגל שיח
Uriel council (listening circle) training center

המעגל מספק

 שיפור בתקשורת בין-אישית וביכולות לפעול בשיתוף פעולה אמיתי.
 קבלה של השונה והאחר
 מציאת ה"אדמה המשותפת" (common ground) לכולנו

המעגל יכול לעזור ב:

 קבלת החלטות / קביעת סדרי עדיפויות ופתרון בעיות בארגון/קהילה

 בניית דיאלוג במצבי תקשורת עכורה בין פרטים בארגון
 בניית חזון וברור ערכי ליבה בקהילה/ בקבוצה 

הנחות יסוד

מעורבות מובילה לאחריות – המפגש האישי בין חברי הקהילה ההטרוגנית החדשה וברור הסוגיות המרכזיות המהוות אתגר,יוביל לייתר מעורבות בתהליך השינוי.

לכולנו כמיהה בסיסית להשתייך לקבוצה/קהילה ולתרום לה – יש לגייס את האנשים למען מטרה משותפת תוך קבלה מלאה של נקודות השקפה שונות ומתן משמעות לכל מעשה ואדם. בחירת פרדיגמה של "אנחנו" במקום זו של "אתם מולנו".
 "אני מקשיב משמע אתה קיים" – כאשר אנו מאפשרים לעצמנו להקשיב באופן מלא ועמוק לזולת,ללא שיפוט ודעות קדומות, ביכולתנו להבינו באמת ומכאן קצרה הדרך לגשר על גישות ודעות שונות.