הקשבה

מאת צילה (הלב השומע- מחזור 23)

הרב אדם סיני שליט בספרו "התורה האדם ומה שביניהם” כותב שהצעד הראשון להתקדמות רוחנית הוא הקשבה נדיבה  לאמת. להיות קשובים לאמת שלנו ולאמת  של זולתנו, לא מתוך רצון להפיק תועלת, אלא מתוך מטרה לפעול אותה רק משום שהיא אמת.

ההקשבה מהלב הינה חלק ממהות האמת, המילה אמת מתחילה באות הראשונה בא/ב ומסתיימת באות האחרונה מאותיות הא/ב, הדבר מסמל עבורי את המשמעות העמוקה של  ההקשבה מהאמת לאמת הפנימית של כל אחד.

סטיבן קובי  בספרו שבע ההרגלים מקדיש פרק מיוחד לנושא ההקשבה. הוא מגדיר את ההקשבה כמיומנות נרכשת, כהרגל שניתן לתרגל אותו ולהפוך אותו לאורח חיים,

אם רק נהיה מודעים למשמעות ותרומת ההקשבה לחיינו. סטיבן קובי מגדיר חמש רמות של הקשבה- התעלמות, הקשבה מדומה, הקשבה סלקטיבית, הקשבה במיקוד עצמי, הקשבה אמפטית.

הרמה החמישית של ההקשבה האמפטית היא זו שמתכתבת עם ההקשבה הנדיבה עם ההקשבה מהלב אחת הכוונות המרכזיות של מעגל ההקשבה.

ההקשבה המרוכזת, הנדיבה והאמיתית מחוללת פלאים אם מצליחים לבודד רעשים פנימיים ורעשים חיצוניים ולהתמסר להקשבה.

המשמעות העמוקה של התחושה שמקשיבים לי היא קבלה, קבלת הסיפור שלי משמעותה קבלת עולם הרגשות, המכאובים והשמחות אשר מקופלים בתוך הסיפור שהבאתי, כך במעגל ההקשבה וכך מחוץ למעגל ההקשבה.