הנחיית קבוצות בשיטת מעגל הקשבה - הסיפור הקולקטיבי כנרטיב מחבר זהויות

שיטת מעגל ההקשבה פותחה במטרה לאפשר לכל אדם בקבוצה להביא את דבריו – על נושא נתון המובא למעגל על ידי המנחה – במרחב בטוח ומוגן ולקבוצה להתמקד בהקשבה מלאה, כאשר גם הדבור וגם ההקשבה נעשים בכמה כללים פשוטים – כוונות פנימיות – של דבור והקשבה מהלב. הנושא מזמין סיפור מהחיים דרכו מתרחשת הלמידה.

הסיפור הקולקטיבי –  מתגלה מתוך "חכמת המעגל".  מושג חמקמק זה מציע פירוש רחב למילה "חכמה". החכמה האישית היא ליניארית-קווית בעוד חכמת המעגל היא סינרגטית-מעגלית. יש כאן משהו שנוצר מתוך סיפורי החיים המונחים כמטאפורה במרכז המעגל ומזינים את כלל חברי הקבוצה בחכמה עתיקה/חדשה .    

חכמה זו מזכירה לנו שאנו חולקים חלק מזהותנו עם אנשים רבים אחרים. הבנה זו מחזקת את יכולת ניהול הקונפליקטים שמתגלעים בין בני אדם ואת יכולתם לקבל דעות וגישות שונות והבנה שמעבר לזהות האישית טמון "הסיפור הקולקטיבי" של המשתתפים במעגל – מה שמזמן התבוננות ותובנות על הנרטיב המחבר זהויות.

תפקיד המנחה –  תפקיד המנחה המקצועי הוא בעיקר לאפשר –  להיות נוכח ומחויב למה שקורה ברגע הזה במקום להשתדל שהמעגל "יצליח".  הוא מהווה "שרת" של הקבוצה ומוביל את התהליך כאשר הוא גם משתתף בו זמנית – "יושב על שני כסאות" – אתגר ייחודי לשיטה. הוא נעזר לא רק במילים אלא גם בשקט, בתנועה, במשחקים, בתקשורת לא מילולית וכלים נוספים העוזרים לאותנטיות לבוא לביטוי בכל ההתגלויות שלה . מנחה מנוסה הוא "שקוף" במובן שלאחר סיום המעגל המשתתפים פחות מתרשמים ממנו ויותר מתחושת הגיבוש, החיבור המשותף ו"חכמת המעגל" ששייכת לכולם שהתגלתה.

 

חכמת המעגל גדולה מחכמתו של איש מאתנו.

 

מקורות:

Zimmerman, Jack (2005) the way of council .1.

Isaacs, William (1999) dialogue- and the art of thinking together. 2.