כוח הריפוי שבמעגל הקשבה

מעגלי הקשבה לזוגות לפיתוח התקשורת האינטימית

מעגל הקשבה- הסבר על השיטה

מעגלי הקשבה בבתי ספר

מעגלי הקשבה לזוגות

הנחיית קבוצות בשיטת מעגל הקשבה

מעגלי הקשבה בבית הכלא

מעגלים בארגונים קהילות ועוד

הנחיית קבוצות במעגל הקשבה

ליאון ברג בהרצאה בטד על ההקשבה

מעגל הקשבה- רגעים קסומים בקורס להנחיית קבוצות " הלב השומע"

קורס מעגלי הקשבה לזוגות

בוגרי הקורסים להנחיית קבוצות בשיטת מעגל הקשבה מספרים

ורדה בוגרת הקורס להנחיית קבוצות דרך מעגל הקשבה מספרת

מעגלי הקשבה בארגון- מנהלת משאבי אנוש מספרת

מעגלי שיח והקשבה בבתי ספר- תלמידים מספרים

Tivonet