סדנת משחקי גיבוש

נווה רם הנו בית ספר לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. צוות בית הספר עובד קשה לאורך השנה. הסדנא והמשחקים אפשרו לנו חוויה נפלאה לפני היציאה לחפשה. בשמי ובשם הצוות אני מודה לעירן ונורית הלוי ממרכז אוריאל.
סדנת משחקי גיבוש
סדנת משחקי גיבוש
סדנת משחקי גיבוש