השתלמות למורים במעגל הקשבה להכלה

הכשרת מורים להנחיית מעגלי הקשבה בכיתה ומחוץ לה בדרך חווייתית וע"פ עקרונות הליבה של למידה חברתית-רגשית (Social Emotional Learning (SEL. לאחר ההשתלמות יוכלו המורים ליישם עקרונות אלו בשעורי חינוך, פעילויות חברתיות, ובשיעורים מקוונים, לעצב מתודות להוראה ובכך להעשיר את הידע הפדגוגי חינוכי שלהם.

לקבלת מידע נוסף


Tivonet