מעגלי נשים

הנחיית קבוצות בדרך מעגל הקשבה בדגש על הנחיית מעגלי נשים
ימי ד' בשעות הבוקר,  9.00-13.00החל מנובמבר 2019 

בקורס "הלב השומע" להנחיית קבוצות בשיטת מעגל הקשבה, ניתן דגש על הנחיית מעגלי נשים ועל יצירת מקום בטוח לאישה, המקום בו כל אישה יכולה להתחבר לנשיותה, ולעוצמתה הפנימית.
 
 
Tivonet