קורסים להנחיית קבוצות בשיטת מעגל הקשבה- הלב השומע

הקורס הקרובלהכשרת מנחי קבוצות בשיטת מעגלי הקשבה, יפתח במאי2019 במתכונת של 6 סופי שבוע אחת לחודש  .

פרטים נוספים בהמשך. 

להרחבה על הקורסים שלנו > 

Tivonet