קורס להכשרת מנחי קבוצות בשיטת מעגל הקשבה - הלב השומע

באלוני אבא: בימי ב''  החל מ 11.11.19 בשעות 17.00-21.00

בימי ד בבוקר לנשים בלבד  החל מ13.11.19 בשעות 09.00-13.00

להרחבה

Tivonet