קורס להכשרת מנחי קבוצות בשיטת מעגל הקשבה - הלב השומע

מחזור 32 נפתח בימי ג' החל מ 09.03.21 בשעות 15.00-21.00
14 מפגשים 
במרכז אוריאל באלוני אבא ע"י טבעון 

להרחבה

Tivonet