קורס להכשרת מנחי קבוצות בשיטת מעגל הקשבה - הלב השומע

קורס קיץ מרוכז ( מחזור 30) נפתח ב  24.6.20 ימי ד' בשעות 10.00-16.00 למשך 14 מפגשים
במרכז אוריאל באלוני אבא ע"י טבעון 

להרחבה

Tivonet