קורס להכשרת מנחי קבוצות בשיטת מעגל הקשבה - הלב השומע

מחזור 32 נפתח בימי ה' החל מ 29.04.21 בשעות 10.00-16.00
קורס אביב מרוכז של 14 מפגשים 
במרכז אוריאל באלוני אבא ע"י טבעון 

להרחבה

Tivonet