"הנחיית קבוצות בשיטת מעגל הקשבה " הלב השומע

קורסים הקרובים  נפתחים באוקטובר/נובמבר 2019 באלוני אבא ובכפר הירוק

באלוני אבא: בימי א'  החל מ3.11.19 בשעות 17.00-21.00
בימי ד בבוקר לנשים בלבד  החל מ6.11.19 בשעות 09.00-13.00

בכפר הירוק: בימי ד החל מ 6.11.19  בשעות 17.00-21.00

להרחבה

Tivonet