לימודי המשך שנה ב'


         :התכנים במהלך הקורס 
כלים מטפוריים לעבודה רגשית  באמצעות שיר /סיפור וקלפים טיפוליים.
מעגלי הקשבה בזוגיות -פצעים מהדהדים ועבודה עם "השלישי"  במערכות יחסים.
ספיראלת המראות במשפחה- הקול שלא נשמע.
עבודה עם רגשות-מנהיג הצל/מנהיג מקודש. 
פסיכולוגיה חיובית - עבודה עם חוזקות
פתרון קונפליקטים-שילוב nvc  עם המעגל
מעגלי חכמה בפורמטים שונים-/ מעגל שאלות/ מעגל מראות/ מעגל חזון.
טקסים במעגלי החיים- לידה - חיים -מוות 
. קריאת השדה האינטראקטיבי - "שומר הלב והנפש הקבוצתית"

Tivonet