לימודי המשך שנה ב


         :התכנים במהלך הקורס 
  • כלים מטפוריים לעבודה רגשית  באמצעות שיר /סיפור וקלפים טיפוליים
  • מעגלי הקשבה בזוגיות -פצעים מהדהדים ועבודה עם "השלישי"  במערכות יחסים
  • ספיראלת המראות במשפחה- הקול שלא נשמע
  • עבודה עם רגשות-מנהיג הצל/מנהיג מקודש 
  • פסיכולוגיה חיובית - עבודה עם חוזקות
  • פתרון קונפליקטים-שילוב nvc  עם המעגל
  • מעגלי חכמה בפורמטים שונים-/ מעגל שאלות/ מעגל מראות/ מעגל חזון
  • טקסים במעגלי החיים- לידה - חיים -מוות 
  • . קריאת השדה האינטראקטיבי - "שומר הלב והנפש הקבוצתית"

Tivonet