המלצה מהחברה למתנסים

המנחים של "מרכז אוריאל", בהנהלת נורית ועירן הלוי ,מקיימם שיתוף פעולה עם החברה למתנ"סים.
 במסגרת זו, התקיימה סדנת חשיפה לשיטת "מעגלי ההקשבה" על ידי ערן ונורית, לפורום מנהלי ועובדי מתנ"סים ,
אשר כתוצאה חיובית אחת שלה, בחרנו לשלב את מרכז אוריאל כחלק מרכזי מתהליך קהילתי אותו אנו מקיימים במושבה יבנאל. עוד בכוונתנו,                                                                                                                
לנסות ולקיים סדנת הכשרה תהליכית למובילי שיטת מעגלי הקשבה , אשר תקדם תהליכים חברתיים קהילתיים בהם אנו רואים מוקד הפעולה המתנ"סית ביישוב. "מרכז אוריאל", בהובלת נורית וערן, נתפס על ידינו כשותף מקצועי מצוין ומומלץ, בכל הנוגע בתכנון , ייזום והובלת תהליכים קהילתיים מעיין אלו. השימוש בשיטת "מעגלי ההקשבה", מוכיח את עצמו עד כה , הן מבחינת השתתפות תושבי יבנאל [איכותית וכמותית] ובמיוחד לעניין תוצרי השיח , ככזה הנובע מתוך כנות ופתיחות "חדשים" , אשר "נולדו" מתוך שימוש בכלי מקצועי אחר- כזה המעודד סגנון שיח חיובי , בונה , השם דגש על נכונות אמת להקשיב באמת לאחר מבלי לבטל את הצבע הייחודי של כל משתתף בתהליך. לעונג הוא לנו, להמליץ הן על "מרכז אוריאל" בראשות נורית וערן והן על הכלי של "מעגלי ההקשבה", כמוצר חשוב ,איכותי וחדשני בנוף העשייה החברתית קהילתית. אשמח להמליץ בע"פ.  
רן - 0508257358.                                                                                                                              

בברכה,רן יול- מנהל המחלקה לפיתוח קהילה 
Tivonet