אמנון רייס

לנורית ועירן, תודה רבה מאוד על ההשקעה, המקצוענות, החום האנושי, האירוח והאווירה הנהדרת. אין ספק, שהאישיות שלכם, נורית ועירן, הייתה מבחינתי גורם משמעותי בהצלחתי להיפתח ולהתחבר לעצמי ולעמיתים במעגל. בכוונתי לשמור על קשר ועוד נוסיף לעשות בצוותא. 
אמנון רייס בוגר המחזור השני של הנחיית קבוצות דרך מעגל ההקשבה
Tivonet