נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול

ביטול השתתפות לפני תחילת הקורס

לקוח המבטל השתתפותו עד 14 יום מתחילת הקורס, יקבל את כספו חזרה בניכוי תשלום דמי ההרשמה

ביטול בשבועיים לפני תחילת הקורס – יקבל את כספו חזרה בניכוי דמי הרשמה+ 10% מעלות הקורס.

אין החזר דמי הרשמה. 

ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס

• לקוח המבקש לבטל השתתפותו בשבועיים הראשונים של הקורס יקבל כספו חזרה בניכוי 15% מעלות הקורס

• ביטול לאחר שבועיים עד חודש מתחילת הקורס – יקבל את כספו חזרה בניכוי 30% מעלות הקורס

• ביטול לאחר יותר מחודש מתחילת הקורס – אין החזר כספי.


 בברכה

מרכז אוריאל – יוצרים הקשבה 

 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
יצירת קשר
Tivonet