נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול

ביטול השתתפות לפני תחילת הקורס

לקוח המבטל השתתפותו עד 14 יום מתחילת הקורס, יקבל את כספו חזרה בניכוי תשלום דמי ההרשמה

ביטול בשבועיים לפני תחילת הקורס – יקבל את כספו חזרה בניכוי דמי הרשמה+ 10% מעלות הקורס.


ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס

• לקוח המבקש לבטל השתתפותו בשבועיים הראשונים של הקורס יקבל כספו חזרה בניכוי 20% מעלות הקורס

• ביטול לאחר שבועיים עד חודש מתחילת הקורס – יקבל את כספו חזרה בניכוי 50% מעלות הקורס

• ביטול לאחר יותר מחודש מתחילת הקורס – אין החזר כספי.

• לקוח הנעדר עקב מחלה ארוכה – מעבר לשני מפגשים – יזוכה בשעות שנעדר ויוכל לקבלם בקורס הבא

• לקוח הנעדר עקב נסיעה לחו"ל – לא יזוכה בכל דרך שהיא.


 אנו נטפל אך ורק בהודעות על ביטולים המגיעות בכתב, בצרוף הקבלה המקורית על התשלום.


*למרות הכתוב לעיל, ייבדק כל מקרה לגופו בדיאלוג.

"אני מקשיב משמע אתה קיים"

מרכז אוריאל – יוצרים הקשבה 

 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול
 נוהל ביטול הרשמה לקורסים וסדנאות במרכז אוריאל - תקנון הרשמה וביטול